DİRSEK AĞRILARI

Sık görülen dirsek ağrısı sebepleri:

*Tenisçi dirseği (lateral epikondilit),

*Golfçu dirseği (medial epikondilit),

*Olekranon bursiti,

*Osteoartrit,

*Kubital tünel sendromu,

*Travma.

Tenisçi dirseği (lateral epikondilit)

Dirseğin dış kısmındaki lateral epikondil adı verilen kemiğe yapışan tendonların zedelenmesi sonucu oluşan ağrıya tenisçi dirseği denir. Sadece tenis oynayanlarda değil bilek güreşi sporuyla uğraşanlarda da sıklıkla görülür. Ayrıca zorlayıcı ve tekrarlayıcı el bileği hareketleri sonucu uzun süre bilgisayar kullananlarda, ev hanımlarında da sıklıkla görülen bir tablodur. Ağrı dirseğin dış kısmından başlayıp ön kola doğru yayılır.

Özellikle yumruk sıkılı iken bileğin dışa doğru dirençli olarak çevrildiği hareketlerde ortaya çıkar. Hastanın dikkatli alınan hikaye ve fizik muayenesi tanı koymakta yeterlidir. Fizik muayenede el bileğinin yukarı doğru kaldırılmasına karşı kuvvet uygulandığında veya ön kolu dirence karşı dışa çevirmekte dirsek dış kemiği civarında ağrı ortaya çıkar. Dirsek eklemini ilgilendiren başka hastalıklardan ayırmak için röntgen- MRI gibi radyolojik görüntüleme yöntemlerine başvurulur.

Tenisçi dirseğinde tendonların kemiğe tutunduğu bölgeye uygulanan Proloterapi ve PRP tedavileri çok etkilidir. Tedavi edilen alanda doku tamiri başlar. Ayrıca dirsek dış yan kısımda bulunan kasların içerisindeki ağrılı tetik noktalar da tedaviye dahil edilir. Böylece gergin kasların gevşemesi ve tendonun kemiğe uyguladığı aşırı gerginlik ve çekme kuvveti düzeltilmiş olur. Sonuç olarak tenisçi dirseğini oluşturan sebeplerde ortadan kaldırılarak hasta tedavi edilir.

Golfçu dirseği (medial epikondilit)

El bileğinin bükülmesi işlevinden sorumlu olan kol kaslarının kirişleri medial epikondile yapışır. Kaslar aşırı kullanıldığı durumlarda tendonlar yapıştıkları bölgede tekrarlayan çekme kuvvetine maruz kalırlar ve golfçü dirseği gelişir. Medial epikondilit golf oynayan kişilerde sık görüldüğün gibi raket sporları veya bilek güreşi yapanlarda, sürekli yazı yazanlarda ve marangozluk mesleği ile uğraşanlarda sıkça rastlanır. Golfçü dirseği ağrısı dirseğin iç tarafındadır, önkolun iç kenarına doğru yayılabilir ve hasta elini yumruk yapınca ağrıda artış görülür. Tedavisinde tenisçi dirseğinde olduğu gibi Proloterapi ve PRP kullanılır. Yine aynı mekanizmayla tendonların kemiğe tutunduğu yerlerde doku tamiri sağlanır ve ilgili kas gruplarındaki ağrılı tetik noktalar tedavi edilir. Böylece dirseği iç tarafındaki kasların ağrısı ve spazmı geçer ve bu kasların kemiğe tutunduğu noktadaki gerilim kuvveti de normale gelir. Sonuç olarak hastanın klinik iyileşmesiyle birlikte ağrısı düzelmiş olur.

Olekranon bursiti

Olekranon bursiti sıklıkla kolun dolaşım problemi sonucu karşımıza çıkar.

Nöralterapi uygulamaları ile üst ekstremitedeki dolaşımın düzenlemesi amaçlanır. İlgili segmentin, bozucu alanların ve eğer ihtiyaç duyulursa ganglion enjeksiyonlarının tedaviye katılmasıyla olekronon bursiti tedavi edilir. Bu şekilde üst ekstremitenin dolaşımının düzenlenmesiyle dirsekte görülen travma ve kırık sonrası gelişebilecek dolaşım problemlerine ve diğer ağrılı durumlara da yardımcı olunur.

Kubital tünel sendromu

Kubital Tünel Sendromu; ulnar sinirin dirsek seviyesinde iç yan kısımda tünel benzeri bir yapı içerisinden geçerken sıkışması sonucu görülen bir tablodur. Hasta ulnar sinir hattı boyunca dirsekten elin yüzük parmağı ve küçük parmağına doğru ağrı ve uyuşma şikayetlerinden rahatsızdır. Kübital tünel sendromu dirsek çevresindeki eski kırıklar, tünel içinde yer kaplayan kitleler, romatoid artrit gibi bağ dokusu hastalıkları sonucu gelişebilse de hastaların büyük çoğunluğunda belirgin bir neden saptanamaz.

Kübital tünel sendromunun tanısı fizik muayene ile konulur. Tanıyı doğrulayan standart inceleme yöntemi EMG (elektromiyografi)‘dir. EMG ile ulnar sinirin elektrik iletme gücü ölçülür, böylelikle sinirde bir sıkışma olup olmadığı ve varsa tam hangi seviyede sıkışma olduğu saptanır.

Tedavisinde dirsek tendon ve bağlarının gerilim kuvvetlerini düzenlediği için proloterapi çok etkindir. Ulnar sinirin ve kolun dolaşımının düzenlenmesi gerekiyorsa Nöral tedavi ve nöroproloterapi de tedavi protokolüne eklenmelidir.