EMG Biofeedback

Biofeedback farkında olunmayan ve kişiye ait normal veya anormal fizyolojik olaylar hakkında, genellikle elektronik cihazlarca ve sıklıkla görsel ve işitsel sinyaller üreterek bilgi veren, kişinin bu bilgileri kullanarak vücut fonksiyonlarının farkında olmasını ve bu fonksiyonlarını istemli olarak değiştirebilmesini sağlayan bir tedavi sistemidir. EEG Biofeedback (Neurofeedback) ve EMG Biofeedback; fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında, geniş bir alanda yer almaktadır. Biofeedback uygulamaları, terapatik egzersizlerin kullanıldığı hasta gruplarında, normalde hastanın hissedemeyeceği fizyolojik olayların gösterilmesi, ölçülmesi ve kontrol edilmesini sağlayarak konvansiyonel egzersizlerin daha verimli ve amaca uygun olarak yapılabilmesini sağlar. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında, motor gelişimi, denge ve koordinasyon eğitimi, yürüme eğitimi, spastisitenin azaltılması, genel relaksasyon sağlanması, mesane ve bağırsak fonksiyon bozukluklarının tedavisi gibi birçok konuda kullanılmaktadır.

İnme sonrası istemli kas kontraksiyonu yapılamaması ve/veya spasitisite adı verilen disfonksiyonel aşırı kontraksiyon sonucunda motor fizyolojik bozukluk ortaya çıkar. Bu da fonksiyonel kayıpları doğurur. Bunlara ilaveten inmeli hastalarda selektif istemli motor kontraksiyon ve relaksasyonun gerçekleştirilememesi nedeniyle kas sinerjileri adı verilen disfonksiyonel sterotopik senkronize hareket paternleri gelişir ve hasta amaca yönelik fonksiyonel hareketleri gerçekleştiremez. EMG-Biofeedback ile hastanın ilgili kaslarından alınan miyoelektrik sinyaller görsel ve işitsel sinyallere dönüştürülerek hastaya geri bildirilir. Böylelikle hastanın motor unit aktivitesinin farkında olması sağlanarak, yapay bir propriosepsiyon oluşturulur. Bu yapay propriosepsiyon ile hastanın parezik kasını aktive etmesi, spastik kasını gevşetmeye çalışarak fonksiyonel hareket paternlerini yeniden elde etmesi sağlanır. Böylece felçli hasta olabilecek en fonksiyonel hale gelir ve doğala en yakın hareket ve yürüme potansiyeline kavuşur.