EMG (Elektromyografi)

EMG açık yazılımı ile elektromyografi, daha doğru ifade ile ENMG yani elektronöromyografi, sinir ve kasların elektriksel potansiyellerinin incelenmesine dayanan bir yöntemidir. Tedavi yöntemi değildir. Aslında klinik muayenenin devamı olarak kabul edilen bir teşhis aracıdır. Başka bir deyişle, özellikle sinir ve kas hastalıklarının ortaya konması için kullanılan bir tanı yöntemidir.

EMG tetkiki, kollarda ve bacaklarda motor ve duyusal sinirlerin iletim çalışmaları ve kasların iğne ile incelemelerinden oluşmaktadır. Sinir iletim çalışmaları, düşük voltajlı elektriksel uyarılar ile yapılan bir tetkiktir. İğne EMG incelemesinde ise kasa batırılan çok ince iğne yardımı ile kaslar değerlendirilmektedir. Her hastada iğne EMG denilen iğne batırılarak yapılan inceleme gerekli olmayabilir. Bu hastanın ön tanısı, şüphelenilen hastalık ve incelemenin gidişatına göre karar verilebilecek bir konudur.

EMG; omuriliğin ön boynuz hücreleri (motor nöron hastalıkları), sinir kökleri (bel ve boyun fıtıkları), sinir ağları (doğumsal yada travmatik zedelenmeler), sinir hasarları (yüz felci, sinir kesileri ve yaralanmaları), sinir basıları (karpal tünel sendromu, kübital tünel sendromu), yaygın sinir tutulumları (polinöropati), sinir-kas kavşağı (myastenia gravis) veya kas lifleri tutuluşu (myopati) olduğu ya da düşünüldüğü durumlarda yapılır. Bu hastalıkların bir kısmında tek başına tanı koydurmakla birlikte, bir kısmında da tanıya yardımcı olarak başka tetkiklerin yapılması için yön göstermektedir.

Ciddi bir hazırlığa gerek yoktur, aç kalmak gerekmez, sadece sinir iletiminin daha kolay sağlanabilmesi için gelmeden önce duş alınması önerilir. Cilde krem sürülmemelidir. Her yaştan hastaya uygulanabilir. İncelenecek bölgeye göre değişmekle birlikte rahat elbiselerin giyilmesi önerilir, külotlu çorap, dar kot pantolon ile tetkike gelinmemelidir. Eğer hasta kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsa (aspirin,warfarin, heparin gibi), kanama bozukluğu varsa yada bulaşıcı hastalığı varsa mutlaka hekime bildirmelidir.

İnceleme uzman hekim tarafından yapılır. Genellikle, önce elektrik uyaranı verilerek sinir iletim çalışması yapılır, ardından steril iğneler kullanılarak kaslar incelenir. İnceleme rahatsız edici ve bazen ağrılı bir inceleme olmakla birlikte, dayanılmayacak kadar ağrılı değildir. EMG’de iğne aracılığı ile kaslara ilaç verilmediği için, ilaç enjeksiyonları kadar ağrılı olmamaktadır. Tetkik süresi de, 20 dk-1.5 saat arasında olmak üzere hastadan hastaya değişkenlik göstermektedir. Tetkikten 15-30 dk. sonra, EMG sonucu bir rapor halinde verilir.