KALÇA AĞRILARI

Sık görülen kalça ağrısı sebepleri:

*Femur başı avasküler nekrozu

*Kalça kireçlenmesi

FEMUR BAŞI AVASKÜLER NEKROZU (LEGG CALVE PERTHES HASTALIĞI);

Femur başının kanlanmasının bozulması sonucu görülen bir hastalıktır. Femur boyun kırıkları sonrası, uzun süreli steroid tedavisi alan hastalarda, alkolizmde, gut hastalığında, pıhtılaşma hastalıklarında, orak hücreli anemide ve dalgıçlarda görülebilir

Femur başı avasküler nekrozu hastalığının en önemli bulgusu ağrıdır. Otuzlu yaşlarındaki erkeklerde sık görülür. Ağrı kasıkta, kalça önü veya arkasında hissedilir. Hastalarda aksama ve yürüme mesafesinde kısalma görülür. Femur Başı Avasküler Nekrozunun erken tanısı MRI ile konurken ileri evrede kalça grafisinde femur başı küreselliğinde bozulma, eklemde çökme, kistlerin oluşumu görülür. Erken evrede yani femur başının küreselliğinin bozulmadığı evrelerde tedavide iyi yanıtlar alınır. Fakat ileri derecede bozulmalarda tedavi cerrahidir. Erken evre tedavisinde; • Travma sonucu eklemde çökmeyi engellemek için yük verilmez, hasta ayağına basmadan koltuk değneği ile yürütülür, • Kemiğin kanlanmasını arttırmaya yönelik girişimler yapılır. KALÇA PROLOTERAPİSİ, PRP, NÖRALTERAPİ ve EKLEM İÇİ OZON UYGULAMASI ile kemiğin kanlanması, kıkırdak ve kemiğin iyileşmesi, kollajen sentezi, dokunun oksijenlenmesi ve beslenmesiyle doku tamiri sağlanır. Böylece eklemin kıkırdak ve kemik onarımı sağlanarak anatomik ve klinik iyileşmesi sağlanır.

KALÇA OSTEOARTROZU

Avasküler nekrozun ileri evrelerinde veya farklı nedenlerle kalçada osteoartroz (kireçlenme) gelişebilir. Proloterapi, PRP ve OZON ile bu evrede de hastanın ağrısı azalır. Proloterapi ve PRP kemiğin kasa tutunduğu alana, PRP ve OZON eklem içine uygulanır. Böylelikle Osteoprogenitor hücreler yani kemiğin ana hücreleri uyarılarak osteobalstlara (kemik yapım hücrelerine) dönüşür. Yine kollajen, osteoid ve nonmineralize kemik dokusunun yapımı bu tabaka tarafından gerçekleşir. Eklem içine Ozon uygulaması ile eklemin oksijenlenmesinin sağlanması, PRP uygulaması ile eklem içindeki dokuların tamiri ile eklemin iyileşmesi gerçekleşir. Ağrı ve yürürken aksama gibi kişinin günlük yaşamını zorlaştıran şikayetler düzelir.