LENFÖDEM VE TEDAVİSİ

Sağlıklı bir kalp her zaman vücuda o anki ihtiyacını karşılayacak oranda kan temin etmek zorundadır. Benzer şekilde sağlıklı lenf sistemi taşımakla yükümlü olduğu maddelerin üstesinden gelmeli ve bir güvenlik subabı fonksiyonunu yerine getirmelidir. Lenf damarlarındaki herhangi bir yetmezlik durumu ödeme yol açar. Ödem varsa, lenf sisteminde bir yetersizlik durumu vardır. Lenf sisteminin yetmezlik durumu denince, taşımakla yükümlü olduğu maddeleri taşıyamadığı veya dokulardan yeterince doku sıvısı alamadığı akla gelir. Bazı durumlarda her ikisi de meydana gelebilir. Yetmezlik durumunda daima lenf sisteminin taşıma kapasitesi, taşımakla yükümlü olduğu su miktarından daha düşüktür. Dolayısıyla güvenlik subabını devreye sokamaz.

Lenf sisteminin taşıma kapasitesinin normal lenfatik yükün altına düşmesi(mekanik yetmezlik) sonucu subkutan dokuda anormal su ve protein birikmesine lenfödem denir.Lenfödem,ekstremite , gövde, abdomen, baş, oyun, dış genital bölgede olabilir. Bazı hastalarda kademeli olarak artış gösterirken bazen aniden başlar. Altta yatan sebebe göre primer ya da sekonderlenfödem olabilir. Primerlenfödem lenfatik sistemin gelişimsel bozukluğundan dolayı oluşur. Sekonderlenfödemde ise mekanik yetmezlik vardır. En çok ameliyat ve radyoterapi sonrası görülür.yanlış bandajlama, turnike etkisi yaratabilir ve sekonderlenfödem geliştirebilir.

Manuel lenf drenajı(MLD)lenfödem gelişen hastalarda, lenf oluşumunun düzeltilmesi, lenf ve doku sıvılarının iletilmesi-hareketin sağlanması, hasta-etkilenmiş lenf damarlarındaki lenf akışının artırılması ve fibrotize olmuş konnektif dokunun gevşetilmesi için elle yapılan drene etme yöntemidir. Manuel lenf drenajı, dört ana komponentten oluşur. Lenf drenajı, cilt bakımı, kompresyon ve dekonjestifegzersizdir. Manuel lenf drenajı lenfödem konusunda kendini geliştirmiş fizyoterapistler tarafından yapılmalıdır.