MİGREN

Dünya nüfusunun yaklaşık %2’sinde kronik migren görülür. Hem kadınlarda hem de erkeklerde en şiddetli haline 30’lu veya 40’lı yaşlarda erişir. Dünya Sağlık Örgütüne göre migren gelişmiş ülkelerde 19. sıradaki sağlığa bağlı fiziksel engeldir ve başlıca işe gitmeme nedenlerinden biridir. Erkeklerin yaklaşık %6-9’u ile kadınların %17-18’inde migren görülür.

Şiddetli ve tekrarlayan baş ağrısı ataklarına zaman zaman mide bulantısı veya kusma bulguları eklenir. Ağrılar genellikle 4-72 saat sürer ve kişiyi iş göremez hâle getirebilir. Başlıca migren tipi, eskiden bayağı migren olarak bilinen aurasız migrendir. Bu tip migrende genellikle başın tek tarafı şiddetli ve darbeli bağ ağrısına maruz kalır; mide bulantısı ve kusma eşliğinde ışık ve gürültüye hassasiyet görülür.

Migren genellikle ergenlikte veya 20’li yaşlarda ortaya çıkar ancak nadiren çocuklarda da migrene rastlanır. Eğer migren 50 yaşından sonra ortaya çıktıysa bir beyin rahatsızlığı ile bağlantılı olabilir. Vakaların yaklaşık yarısında migren kalıtımsaldır

Migren ağrıları çok çeşitli nedenlerle tetiklenebilir. Stres, hava değişimi, menstrual siklus, aşırı uyku veya yetersiz uyku en sık rastlanılan nedenlerdendir. Migren belirtileri hastadan hastaya büyük oranda değişebilir. Örneğin bir hasta, başın tek tarafında hafif bir ağrı ve mide bulantısından şikayet ederken bir başkası başın iki tarafında şiddetli ağrı, ışığa ve sese duyarlılık görebilir ancak mide bulantısı çekmeyebilir.

TEDAVİ

Migren tedavisinde ilaçlar kullanılmaktadır. Kullanılan ilaçlar migreni tedavi etmez. Atak sıklığını azaltabilir ve ağrı sırasında kullanılanlar ise atağın daha kolay atlatılmasını sağlayabilir. Migren hastalığına temelde bir Alman ekolü olarak kabul edebileceğimiz NÖRALTERAPİ tedavi yönteminin bakış açısı tamamen farklıdır. Batı tıbbı içinde önemli bir bilim dalı olarak yer alan NÖRALTERAPİ, hastalıkların sebebi ile ilgilenir. Bu yaklaşımda migrene sebep olan ve vücudun düzenini bozan (bozucu alan) hastanın öyküsünden tespit edilir ve NÖRALTERAPİYLE düzeltilir. Bozucu alanlar; vücudun düzenini bozan ve ağrıyı tetikleyen sebeplerdir. Diş ve çene eklemi ile ilgili problemler, geçirilmiş ameliyatlar, özellikle tonsillit gibi çocukluk enfeksiyonları, travmalar, duygusal yüklenmeler ve stress vücutta bozucu alan yaratabilir. NÖRALTERAPİ yaklaşımında yakınmaları ortaya çıkaran bu değişiklikler incelenir, kişiye özel durum tespit edilir ve engeller ortadan kaldırılır. AKUPUNKTUR noktalarına NÖRALTERAPİ uygulamaları, bozucu alanların tespiti ve tedavisi, ganglion ve segment tedavisi ile NÖRALTERAPİYLE migrene etkin ve kalıcı tedavi sağlanır. Bu tedavi yaklaşımı özellikle ilaç tedavisine cevap alamamış hastalarda başarı ile çözüm sağlamaktadır. OZON Tedavisi ile dokulara oksijenizasyon sağlanması tedaviye yardımcı bir modalitedir. PROLOTERAPİ , AĞRI MEZOTERAPİSİ ve NÖROPROLOTERAPİ uygulamaları ile lokal doku instabiliteleri giderilerek mekanik ve kimyasal etki sayesinde kalıcı rahatlama sağlanabilir.

Ne yazık ki tamamlayıcı tıp metotlarının migren üzerindeki bu etkinliği, halk ve hekim camiası tarafından yeteri kadar bilinmemektedir. Yaklaşık 12 yıldır migren hastalarını tamamlayıcı tıp modaliteleri ile tedavi ediyorum. İhtiyaç halinde AKUPUNKTUR-NÖRALTERAPİ-PROLOTERAPİ uygulamalarını kombine etmek gerekebilmektedir. OZON ve DETOX uygulamaları ile bu modaliteleri destekleyerek migrenden kalıcı olarak kurtulmanın mümkün olduğunu yüzlerce hastamda deneyimledim.