ORTOPEDİK REHABİLİTASYON

Ortopedik rehabilitasyon spor, iş, hobiler ya da sadece ağrısız yaşam dahil olmak üzere aktif bir yaşam tarzına dönüşü kolaylaştırmak için etkili tedaviler sunar. Hastaları, mümkün olduğunca iyileşme süresini azaltırken fiziksel sınırlamalarının üstesinden gelmek için güçlendirmeye çalışılır. Terapist, hastaları genel sağlığı ve şimdiki ve gelecekteki refahı arttıran yaşam tarzı değişiklikleri yapmaya yönlendirir ve teşvik eder.
Ortopedik Rehabilitasyon (Muskuloskeletal Rehabilitasyon olarak da bilinir), fiziksel ve mesleki terapiler, minimal invaziv ağrı prosedürleri, spor yaralanmaları rehabilitasyonu gibi birçok bileşene sahiptir.
Yatan hasta olarak, işlevin geri dönüşünü en üst düzeye çıkarmaya, günlük aktiviteyi gerçekleştirmeye , iş, okul ve boş zaman aktivitelerine geri dönmeye yardımcı olan çok disiplinli bir programdır.

Ortopedik rehabilitasyonda:

İşlevin restorasyonu, dayanıklılığı ve esnekliğini geliştirmek. Disiplinler arası ağrı yönetimi. Cerrahi öncesi ve sonrası bakım. Destek ve ortez. Risk faktörleri ve yaralanmayı önleme hakkında eğitim. Güvenli bir recovery sağlamak. Fonksiyonel yaşam alanların modifikasyonlarını sağlamak.

Tedavi ettiğimiz koşullar şunlardı:

Artrit. Sırt ve boyun ağrısı. Karpal tünel sendromu. Konjenital durumlar. Dejeneratif eklem hastalığı. Ayak ve ayak bileği ağrısı ve burkulması. Kalça, bilek, dirsek, pelvik ve diğer kırıklar. Diz burkulma, suşlar ve diğer yaralanmalar. Osteoporoz. Rotator manşet yaralanmaları. Siyatik. Spor yaralanmaları. Tendinit. Toplam eklem değişimi. Travmatik yaralanma. Omurga incinmesi. İş yaralanmaları.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Rehabilitasyon, fiziksel güç ve fonksiyonun yeniden kazanılması sürecidir.