SKOLYOZ

Skolyozun tanı ve tedavisinde en önemli nokta, skolyozlu her bireyin ayrı ayrı ve detaylı değerlendirilmesi, etkilenen vücut bölümlerinin ve omurga hareketlerinin analiz edilmesi, eğriliğin yerinin ve açısının belirlenmesi ve skolyoz grafisi ile değerlendirmenin yapılmasıdır.

Çünkü her hastanın farklı postür bozukluğu ve buna bağlı kas iskelet sistemine yansıyan sonuçları olur.

Skolyoz üç boyutlu bir eğrilik olduğundan tedavisinin de üç boyutlu düşünülüp uygulanması gerekmektedir. Skolyozda kanıt düzeyi en yüksek tedavi yöntemlerinden biri Katharina Schroth’un kendi skolyozunu tedavi etmeyi başardığı Schroth yöntemidir. Schroth yönteminde kişiye ve eğriliğe özel programlanan; rotasyonel solunum tekniği ile birlikte solunum kapasitesini de koruyarak aktive eden ve üç boyutlu eğriliği düzeltmeye yönelik özel bir program uygulanılır.

Bu programda amaç; etkilenen omurga bölümlerini normalize etmek, kısalan ve zayıf kalan kas gruplarını rotasyonel solunum tekniği ile birlikte solunum kapasitesini de koruyarak aktive etmek, düzgün postürün sağlanması ve korunması, bacak, ayak, sırt ve karın kaslarının kuvvetlendirilmesidir.