SPORTİF REHABİLİTASYON

Spor Rehabilitasyonu kas-iskelet sistemini içeren ağrı, yaralanma veya hastalıktan mustarip kişilere yardım eder. Her yaştan insanın sağlıklarını ve kondisyonlarını korumalarına, yaralanmaları önlemeyive hareket ve manüel temelli terapatikmüdahaleleri kullanarak ağrıyı azaltmalarına yardımcı olurlar.

İlk konsültasyon, uygun bir tanıyı, yaralanmaya yatkınlığı etkileyen faktörleri ve sağlıkla ilgili diğer bozuklukları tanımlamak için derinlemesine bir görüşme ve fiziksel değerlendirme sunar. Daha sonra, optimum işlev ve fiziksel aktiviteye döndürmek için bir kurtarma planını uyarlamak için klinik muhakemeyi kullanılır. Spor Rehabilitasyonu, eğitim ve rehabilitasyonu yaşamınızın her alanına entegre etmeyi amaçlar. Tedavide kanıt temelli terapatik müdahaleleri içererek ve gerektiğinde izlenen ve değiştirilen, progresyonlu egzersizler yapılır. Bu, egzersiz rehabilitasyonu, kademeli aktivite, manuel terapi, işyeri değerlendirmesi ve modifikasyonu, masaj, bantlama / ortezleme ve elektroterapiyiiçerebilir. Fizyoterapist, bireyin tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, en uygun iyileşmeyi sağlamak ve hastayı kendi bakımlarının merkezine yerleştirmek için tam bir yaklaşım kullanır.Spor Rehabilitasyonunda, egzersiz rehabilitasyonu ve hastaları en yüksek fonksiyon seviyelerine geri döndürmeyi amaçlar. Spor rehabilitasyonu aşağıda örnek olarak verilmiş yaralanmalarda uygulanabilinir.

Sırt ağrısı – bel ağrısı, siyatik, disk problemleri

Ayak bileği ve ayak bileği burkulması, dizler, omuz kasık, kalça vb.

Total diz replasmanrehabilitasyonu

AşilTendinopati

Çapraz bağlanma rehabilitasyonu

Teniscidirseği

Karpal tünel Sendromu

Kronik ağrı

Tekrarlayan gerilme yaralanmaları

Artrit